Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

od 27 lutego 2021r w woj. wamińsko-mazurskim zostały zaostrzone zasady bezpieczeństwa w celu ograniczenia możliwości zakażenia się wirusem SARS-Covid-2 poprzez między innymi naukę zdalną dla uczniów klas 1-3. Obostrzenia będą obowiązywały do 14 marca 2021r.

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Szkół w Barczewie

Zbigniew Podlaski

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia z życia szkoły | Możliwość komentowania Ogłoszenie została wyłączona

Ogłoszenie o naborze dzieci do klas I w roku szkolnym 2021/2022

                              

Oddziały przedszkolne w  Szkole  Podstawowej nr 3

im. Ziemi Warmińskiej w Zespole Szkół w  BARCZEWIE

ul. Północna  14 , 11-010 Barczewo,
Tel: 89 514 77 13, 662 837 466  e-mail:gimbar1@wp.pl


Ogłoszenie o naborze dzieci do klas I w roku szkolnym 2021/2022

Zespół Szkół w Barczewie zaprasza rodziców do zapisywania dzieci

do klas pierwszych
w Szkole Podstawowej nr 3 w Barczewie.


Zapisy przyjmowane są od dnia 18 lutego 2021r. do 9 marca 2021r.
w sekretariacie szkoły  czynnym: poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 15.30

Wnioski rekrutacyjne można pobrać od dnia 10 lutego 2021r. w sekretariacie szkoły oraz ze strony internetowej www.sp3.barczewo.pl.

Rekrutacja odbywa się na podstawie Zarządzenie Nr 0050.22.2021 Burmistrza  Barczewa z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo
i Zarządzenia Nr 0050.29.2021 Burmistrza  Barczewa z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Barczewo i Statutu Zespołu Szkół w Barczewie.

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do klasy I

 1. Wypełniony wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów

Dyrektor Zespołu Szkół w Barczewie

Zbigniew Podlaski

Zaszufladkowano do kategorii Dla Rodziców, Rekrutacja, Wydarzenia z życia szkoły | Możliwość komentowania Ogłoszenie o naborze dzieci do klas I w roku szkolnym 2021/2022 została wyłączona

Rozkład jazdy w dniach 15 – 19.02.2021r.TRASA Nr 1

I KURS

MIEJSCOWOŚĆGODZINAUWAGI

BARCZEWO6.25  
WÓJTOWO6.30  
KAPLITYNY6.35  
ŁĘGAJNY6.45  
WRÓCIKOWO6.55  
BARCZEWO7.05najpierw Zespół Szkół potem SP 1 

II KURS

MIEJSCOWOŚĆGODZINAUWAGI

PREJŁOWO (kol. Mokiny)7.18  
KLUCZNIK7.22  
ODRYTY7.30  
JEDZBARK7.35  
KRUPOLINY7.40  
REJCZUCHY7.45  
BARCZEWO7.50  


III KURS powrót

MIEJSCOWOŚĆGODZINAUWAGI

BARCZEWO12.40  
BARCZEWO12.45  
REJCZUCHY12.48  
KRUPOLINY12.53  
JEDZBARK12.58  
ODRYTY13.03  
KLUCZNIK13.08  
PREJŁOWO13.12  
SKAJBOTY13.25  
MOKINY13.30  
SAPUNY13.33  
REJCZUCHY13.38  
BARCZEWO   

IV KURS powrót

MIEJSCOWOŚĆGODZINAUWAGI

BARCZEWO13.40  
BARCZEWO13.45  
REJCZUCHY13.50  
KRUPOLINY14.00  
JEDZBARK14.03  
ODRYTY14.05  
KLUCZNIK14.10  
PODLAZY14.15  
BARCZEWO   

TRASA Nr 2

I KURS

MIEJSCOWOŚĆGODZINA PN-PTUWAGI

SZYNOWO6.35  
TĘGUTY6.38  
GADY6.45  
BARCZEWKO6.55  
ŁĘGAJNY7.05  
BARCZEWO7.15SP 1 Barczewo, potem ZS 
II KURS

MIEJSCOWOŚĆGODZINA PN-PTUWAGI

DĄBRÓWKA MAŁA6.55  
BIEDOWO7.00  
MARUNY7.05  
BARCZEWSKI DWÓR7.10  
BARCZEWO7.15SP 1 Barczewo potem Zespół Szkół 

IV KURS powrót

MIEJSCOWOŚĆGODZINAUWAGI

ŁĘGAJNY12.10  
WÓJTOWO12.20  
ŁĘGAJNY12:26  
BARCZEWKO12.35  
SZYNOWO12.50  
TĘGUTY13.05  

V KURS powrót

MIEJSCOWOŚĆGODZINAUWAGI

BARCZEWO12.40SP 1 
BARCZEWO12.45ZESPÓŁ SZKÓŁ 
MARUNY12.55  
BIEDOWO12.58  
BARCZEWKO13.00  
BARCZEWKO (kolonia)13.05  
TĘGUTY13.15  
SZYNOWO13.20  

VI KURS powrót

MIEJSCOWOŚĆGODZINAUWAGI

BARCZEWO14.25ZESPÓŁ SZKÓŁ 
BARCZEWO14.30SP 1 
MARUNY14.45  
ŁĘGAJNY15.05  
KAPLITYNY15.10  
WÓJTOWO15.15  
BARCZEWKO15.30  
BARCZEWKO (kolonia)15.35  
TĘGUTY15.45  
SZYNOWO16.00  


TRASA Nr 4

I KURS

MIEJSCOWOŚĆGODZINAUWAGI

SKAJBOTY6.30  
MOKINY6.35  
SAPUNY6.40  
REJCZUCHY6.45  
WRÓCIKOWO6.50  
BARCZEWO6.55Najpierw SP 1 potem ZS 

TRASA Nr 4.1
II KURS

MIEJSCOWOŚĆGODZINAUWAGI

BARCZEWO6.50  
ŁAPKA6.55  
KRONOWO7.00  
RADOSTY7.25  
LAMKOWO7.30  
STARE WŁÓKI7.35  
KRONÓWKO7.38  
KRONOWO7.40  
ŁAPKA7.45  
BARCZEWO7.50Najpierw SP 1 potem ZS 

III KURS powrót

MIEJSCOWOŚĆGODZINAUWAGI

BARCZEWO13.40SP 1 
BARCZEWO13.45ZESPÓŁ SZKÓŁ 
ŁAPKA13.48  
KRONOWO13.50  
KRONÓWKO13.52  
STARE WŁÓKI13.55  
LAMKOWO14.10  
RADOSTY14.15  
KRONOWO14.25  
ŁAPKA14.28  
BARCZEWO14.33  

TRASA Nr 5

I KURS dojazd

MIEJSCOWOŚĆGODZINAUWAGI

BARCZEWO 7.59  
KIERŹLINY7.52  
STUDZIANEK7.50  
BARTOŁTY WIELKIE7.36  
LESZNO7.40  
BARTOŁTY WIELKIE7.36  
TUMIANY7.39  
KLIMKOWO7.28  
KROMEROWO7.25  
NIEDŹWIEDŹ7.19  
CZERWONY BÓR7.15  
RUSZAJNY  
BARCZEWOnajpierw SP 1 potem ZESPÓŁ SZKÓŁ 

II KURS powrót

MIEJSCOWOŚĆGODZINA 
BARCZEWO13.40SP 1 
BARCZEWO13.45ZESPÓŁ SZKÓŁ 
NIEDŹWIEDŹ13.55  
KROMEROWO14.05  
KLIMKOWO14.10  
KIERZBUŃ (skrzyżowanie)14.12  
BARTOŁTY WIELKIE14.15  
LESZNO14.25  
BARTOŁTY WIELKIE14.35  
STUDZIANEK14.40  
KIERŹLINY14.52  

UWAGA:
Rozkład jazdy w dowozie tygodniowym w okresie trwania ograniczeń związanych z pandemią COVID19 (pisma MZOIZ 272.3.2020 w dacie regulowanej tygodniowo)

Zaszufladkowano do kategorii Dla Rodziców, Dla Uczniów | Możliwość komentowania Rozkład jazdy w dniach 15 – 19.02.2021r. została wyłączona

Rekrutacja do przedszkola

                              

Oddziały przedszkolne w  Szkole  Podstawowej nr 3

im. Ziemi Warmińskiej w Zespole Szkół w  BARCZEWIE

ul. Północna  14 , 11-010 Barczewo,
Tel: 89 514 77 13, 662 837 466  e-mail:gimbar1@wp.pl


Ogłoszenie o naborze dzieci do oddziałów przedszkolnych

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

odbywa się w dniach 08 luty 2021r. – 05 marca 2021r.

 • Wnioski rekrutacyjne będzie można pobierać od 03.02.2021r. w sekretariacie Zespołu Szkół w Barczewie oraz ze strony  www.sp3.barczewo.pl
 • Wnioski rekrutacyjne należy składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły od dnia 08.02.2021r. do dnia 05.03.2021r.
 • Rekrutacja odbywa się na podstawie Uchwały Nr XXVIII(260) Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 grudnia 2020r.   
  w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzących przez Gminę Barczewo,  Zarządzenia Nr 0050.21.2021 Burmistrza  Barczewa z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
  i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych
  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo na rok szkolny 2021/2022 oraz Statutu Zespołu Szkół
  w Barczewie.
 • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w gminie Barczewo z roczników 2018, 2017, 2016, 2015.

Dyrektor Zespołu Szkół w Barczewie

Zbigniew Podlaski

Zaszufladkowano do kategorii Dla Rodziców, Przedszkole, Rekrutacja, Wydarzenia z życia szkoły | Możliwość komentowania Rekrutacja do przedszkola została wyłączona

Aukcja

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia z życia szkoły | Możliwość komentowania Aukcja została wyłączona

Prace konkursowe – „PLAKAT z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada”

W listopadzie 2020 odbył się konkurs plastyczny na „Plakat z okazji Narodowego Święta Niepodległości”. W konkursie udział wzięli uczniowie klas V – VII SP 3 w Barczewie. Przesłano ponad 50 prac. Komisja konkursowa ( Z. Podlaski, A. Czarnecka-Zyskowska, R.Marciniak) wyróżniła 5 prac.

I miejsce J. Magda VI
II miejsce N. Taradejna V
III miejsce O. Białecka VII
Wyróżnienie K. Durka VI
Wyróżnienie O. Taradejna V

Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy!

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia z życia szkoły | Możliwość komentowania Prace konkursowe – „PLAKAT z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada” została wyłączona

Zapraszamy do wspólnego śpiewania

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia z życia szkoły | Możliwość komentowania została wyłączona

Zapraszamy do udziału w konkursach związanych z Narodowym Świętem Niepodległości – 11 Listopada 2020.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia z życia szkoły | Możliwość komentowania została wyłączona

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Barczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej placówki

Data publikacji strony internetowej: 13.03.2017

Data ostatniej dużej aktualizacji: 28.09.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak skrótów klawiaturowych do przycisków kontrastu i rozmiaru tekstu oraz menu strony.

Na stronie możliwa jest zmiana kontrastu tekstu i rozmiaru tekstu przy pomocy przycisków znajdujących się po lewej stronie ekranu.

Zastosowane w serwisie rozwiązania usprawniające poruszanie się po nim:

 • na stronie możliwa jest zmiana kontrastu tekstu i rozmiaru tekstu przy pomocy przycisków znajdujących się po lewej stronie ekranu,
 • użytkownik może poruszać się po serwisie za pomocą klawisza „Tab” ,
 • elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) mają wyraźne obramowanie (fokus) ,
 • ograniczono publikację plików PDF — treści publikowane są bezpośrednio w serwisie lub jednocześnie w formie PDF i tekstowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 28.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkół w Barczewie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Sarwiński, adres poczty elektronicznej zsb@barczewo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 514 77 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół w Barczewie, ul. Północna 14, 11-010 Barczewo

Do budynku usytuowanego przy ul. Północnej prowadzi wejście główne wyposażone w  podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła korzysta również z innych wejść do obiektu, i tak:

– wejście na halę sportową od strony Oś. Słonecznego –  wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,

– wejście do Oddziału Przedszkolnego od strony ul. Warmińskiej – posiadające podjazd,

– wejście od parkingu (kadra i Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia)- posiadające podjazd,

– wejście do kuchni od strony ul. Warmińskiej – ze stopniem,

– wyjście z Oddziału Przedszkolnego na Plac zabaw z toalet – wyposażone w podjazd

– oraz wejścia/wyjścia awaryjne w ilości: sztuk 4 ze stopniami plus 3 z podjazdami plus 5 bez barier architektonicznych.

Chodniki na terenie szkoły są pozbawione barier architektonicznych (posiadają obniżone krawężniki).

Na terenie obiektu szkoły znajduje się oznakowane jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej – szczyt budynku przy wejściu na kuchnię- od strony ul. Warmińskiej.

 W holu szkoły po prawej stronie znajduje się portiernia, a w odległości około 10 – 12 m od wejścia pomieszczenia administracji.

Na terenie szkoły znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych, a na hali sportowej jedno stanowisko prysznicowe.

W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub wykonanych drukiem powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Szkoła nie posiada możliwości tłumaczenia na język migowy.

Do budynku i pomieszczeń administracyjnych można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem – jednak na smyczy i w kagańcu – tylko  w czasie zajęć lekcyjnych ( gdy na korytarzach nie ma dzieci) – za zgodą Dyrektora szkoły.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia z życia szkoły | Możliwość komentowania Deklaracja dostępności została wyłączona

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Ogłoszenie-rozpoczęcie-roku-szkolnego-skonwertowany

Zaszufladkowano do kategorii Dla Rodziców, Dla Uczniów, Wydarzenia z życia szkoły | Możliwość komentowania Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 została wyłączona