Informacja do rodziców i opiekunów

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

 Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

 Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez dziennik elektroniczny „Librus” i inne strony wskazane przez nauczycieli za pomocą których uczeń będzie otrzymywał wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz brał udział w proponowanych formach edukacyjnych.

Logowanie się w dzienniku elektronicznym jest potwierdzeniem obecności na zajęciach.  Wszelkie prace wykonywane przez ucznia i odsyłane drogą elektroniczną  do nauczyciela mogą podlegać ocenianiu.

Informuję, że pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów i Państwa w godzinach 10.00 – 14.30 w każdy dzień tygodnia. Przy telefonie dyżuruje pedagog Ewa Radzanowska. Wiadomość można również wysłać w dzienniku elektronicznym „Librus”

     W szkole zorganizowano zdalną pomoc informatyka. W przypadku trudności z obsługą komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcamy rodziców i uczniów do indywidualnych konsultacji poprzez dziennik elektroniczny „Librus” z panem Tomaszem Sarwińskim.

Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury. Prosimy         o ewentualny telefoniczny z pracownikami sekretariatu w godz. 8:00-12:00 (tel. 895147713)

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym – szkolne boiska, hala sportowa,  siłownia).

W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej:       zsb@barczewo.pl .

Kontakt z dyrektorem szkoły, wicedyrektorem przez dziennik elektroniczny lub pocztę zsb@barczewo.pl

Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie został przekazany poprzez e-dziennik Librus Synergia lub inne wskazane przez nich komunikatory.

     Zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich dzieci.                                   

Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Konkurs recytatorski dla klas IV – VII

W piątek 6 marca odbył się w naszej szkole konkurs recytatorski dla klas IV – VII. Wzięło w nim udział czternastu uczestników. Jury w składzie: p. Janina Druszcz, p. Ewa Radzanowska, p. Jolanta Jakończuk, wyłoniło zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła Ola Borejszo (kl. VA), drugie miejsce Ola Jędruszczak (kl. VI A), trzecie miejsce ex aequo Anna Łukasik i Sandra Berner (kl. Vb). Serdecznie gratulujemy!

„Patrzeć dłońmi, widzieć sercem”…

„Patrzeć dłońmi, widzieć sercem”- spotkanie klas drugich z panem Danielem Rupińskim, osobą niewidomą, utalentowanym muzykiem. Celem spotkania było kształtowanie postawy empatycznej i rozumienia różnorodności społeczeństwa. Okazało się,że talent może posiadać każdy człowiek. Organizatorem spotkania była p. Beata Sierpińska.

Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem „ W Akademii Pana Kleksa”

27 lutego 2020 roku odbył się Dzień Otwarty Szkoły, pod hasłem „ W Akademii Pana Kleksa”. Uroczystość rozpoczęli dyrektor szkoły, pan Zbigniew Podlaski oraz wicedyrektor pani Małgorzata Bronowska – Waliszewska, którzy opowiedzieli zgromadzonym o funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej nr 3 w Barczewie. Podczas tegorocznych pokazów można było obejrzeć występy naszych przedszkolaków, z wielkim przejęciem i malutką tremą prezentujących swoje umiejętności wokalne. Starsi uczniowie zachwycili występami tanecznymi, recytatorskimi i wokalnymi. Wszyscy odwiedzający mogli wziąć udział w warsztatach z robotyki i obejrzeć ciekawe wystawy prac naszych uczniów. W klasach I-III odbyły się geozabawy, kleksografia, zajęcia ruchowe na hali sportowej oraz w świetlicy klas młodszych.Każde dziecko mogło uczestniczyć w warsztatach biologicznych, podczas których zapoznawano z tajnikami ludzkiego ciała, Nasze szkolne mury prezentowały też sportowe osiągnięcia i trofea uczniów, sale lekcyjne, pracownię informatyczną, świetlice szkolne. Zapraszamy do nauki w Szkole Podstawowej nr 3 w Barczewie.