Płatności za obiady.

Informacje Obiady

Posiłki będzie przygotowywała firma CATERING JAKUBEK
DANE FIRMY / DANE  DO PRZELEWU  :
JAKUB JAKUBIAK, BARCZEWO ULICA PÓŁNOCNA 14, 11-010 BARCZEWO
NIP: 739 391 83 35
Nr konta : 61 2490 0005 0000 4530 8031 0231
Imię i nazwisko dziecka,  klasa, szkoła (miejscowość).

Posiłki przygotowujemy na miejscu , z najwyższej jakości produktów, współpracujemy z renomowanymi dostawcami oferującymi produkty najlepszej jakości.

Posiłki które podajemy dzieciom są dostosowane do znowelizowanej ustawy o żywieniu w placówkach oświaty.
Jadłospis ustala dietetyk z placówki medycznej MEDEUSZ – PLUS z Olsztyna.

Cena obiadu dwu daniowego 6 zł 50gr brutto / dziennie
Za wrzesień 20 dni x 6,5 zł = 130 zł
Potwierdzeniem dokonania wpłaty jest paragon lub potwierdzenie przelewu.

Opłaty za obiady przyjmujemy do 10-tego każdego miesiąca, gotówką lub na konto po upłynięciu tego terminu obiadów nie wydajemy, a za odebrane i  nie opłacone obiady koszta są naliczane.

Zwroty jeśli dziecka nie ma w szkole uznajemy tylko jeżeli zostało nam to zgłoszone poprzedniego dnia roboczego ( do 15:00 ) , ze względu na dostawy i ponoszone koszta. ( w weekendy stołówka jest nieczynna )

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.
Tel. 793 729 393 Jakub Jakubiak

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA – ZOSTAWIĆ U PRACOWNIKA KUCHNI NA STOŁÓWCE

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASA FORMA PŁATNOŚCI
GOTÓWKA / PRZELEW
IMIĘ I NAZIWSKO RODZICA / OPIEKUNA
NUMER TELEFONU DO KONTAKTU.
     

Oświadczam że:
1. Zapoznałam/em się z zasadami odpłatności za obiady w stołówce szkolnej i akceptuję je.
2. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat z tytułu kosztów żywienia dziecka zgodnie z ustaloną stawką i w ustalonym terminie.
3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z dn. 29.10.97r. nr 133, poz.883), wyrażam/my zgodę na zbieranie wyżej wymienionych danych osobowych, które zostaną wykorzystane wyłącznie do celów wewnętrznych
4. Wyrażam zgodę na informowanie o zaległych płatnościach za obiady/wyżywienie dziecka/ci na podany powyżej telefon kontaktowy.
miejscowość…………………………………, dnia …………………………….
podpis rodzica ………….…………………………