XX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

W ramach XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny (które odbywają się w dniach 11 maja – 15 czerwca 2018 r.) pod hasłem „Rodzina – Dom – Ojczyzna” w naszej szkole uczniowie z klasy I a i I b uczestniczyli w lekcji dydaktycznej prowadzonej przez p. Irenę Klimaszewską, wzięli udział w konkursie plastycznym prowadzonym przez p. Ewę Juszczyk. Uczniowie świetlicy ,,Pod kredką” wykonali gazetki, plakaty na hole szkolne, pod kierunkiem p. Ireny Klimaszewskie oraz p. Katarzyny Więckowskiej.
Poniższe zdjęcia przedstawiają zajęcia i prace uczniów.
Koordynator Dni Rodziny – p. Irena Klimaszewska.