Rada Rodziców

Szanowni Państwo.

Informujemy, że wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynoszą 25 zł  za jedno dziecko i 40 zł  za dwójkę dzieci.

Podajemy numer konta:  29 – 9343 – 1028 – 0000 – 0071  – 2000 – 0010 w tytule przelewu prosimy podać: Imię i nazwisko dziecka oraz klasę.