Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu prosimy dokonywać na poniższy nr rachunku:

nr rachunku Zespołu Szkół w Barczewie,

59 9343 1028 2600 1658 2000 0010
z dopiskiem
wyżywienie + świadczenie (przelew łączny lub osobno, w opisie za który miesiąc, imię i nazwisko dziecka)