Ważny komunikat

Uwaga !!!

 

Zobowiązuje się rodziców dzieci zakwalifikowanych do  potwierdzenia woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego
w postaci podpisu na liście w terminie 19-20.03.2019 r. w godz. 7 00 – 15 00 w sekretariacie szkoły. W przypadku braku potwierdzenia woli przyjęcia podpisem, rodzic wyraża zgodę na wykreślenie dziecka z listy przyjętych.

 

 

Ostateczna lista dzieci przyjętych zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w dniu 21.03.2019 r. o godz. 12 00.