„Bezpieczne wakacje”

W dniu 27.05.2019r. dzielnicowy Komisariatu Policji w Barczewie asp. Adam Pęgier spotkał się z dziećmi i młodzieżą w Zespole Szkół w Barczewie. Tematyka spotkania dotyczyła bezpieczeństwa uczniów podczas wypoczynku letniego. Prelekcja odbyła się na poziomie klas I-III, IV – VI oraz klas VIII, oddziałów gimnazjalnych i Liceum Ogólnokształcącego.
Pan dzielnicowy przypomniał o zasadach poruszania się na drogach, ograniczonego zaufania wobec nieznanych osób, zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw w domu, nad wodą w lesie.
Ponadto ze starszymi uczniami policjant omówił tematykę zagrożeń podczas używania środków psychoaktywnych, które wielokrotnie mogą być próbą ucieczki od problemów, czy chęcią doznania nowych wrażeń.
W razie zagrożenia policjant zachęcał do korzystania z telefonu alarmowego 112, czy też zgłaszania spraw bezpośrednio na komisariat.
Na zakończenie spotkania Pan dzielnicowy wręczył uczniom odblaski i ulotki oraz życzył udanych, bezpiecznych wakacji.
Spotkanie zorganizowała pedagog – Ewa Radzanowska