SUPER DYREKTOR SZKOŁY/ PRZEDSZKOLA

Pani Alicja Sawicka, Dyrektor Zespołu Szkół w Barczewie zgłoszona była przez społeczność szkolną do VI edycji ogólnopolskiego konkursu SUPER DYREKTOR SZKOŁY / SUPER DYREKTOR PRZEDSZKOLA, którego organizatorem jest Wolters Kluwer Polska. Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie osób zarządzających placówkami oświatowymi, które są liderami i które cechuje profesjonalizm i skuteczność w działaniu. Nasza pani dyrektor, Alicja Sawicka znalazła się pierwszej dwudziestce najlepszych uczestników konkursu. 9 października 2019r. uczestniczyła w VI Kongresie Edukacja i Rozwój , który odbył się w Warszawie.
Cieszymy się bardzo i gratulujemy pani Dyrektor.