Andrzejkowo w 2a SP 3

Zabawowo, andrzejkowo w 2a( i tradycyjnie, i nowocześnie- aplikacje multimedialne, np. andrzejkowe koło fortuny ze „Szkolnych inspiracji”, czy też Edukreatywne Andrzejki- zawody). Wsparcie Samorządu Szkolnego- wróżby, ciasteczka. Wych. Beata Sierpińska