Listy gratulacyjne dla nauczycieli

16 października 2017 r. w Urzędzie Miasta w Barczewie miała miejsce wielka i podniosła uroczystość. Pan Burmistrz Lech Jan Nitkowski wraz z p. dyrektor MZOiZ Hanną Chyżyńską i radnym p. Rafałem Surmańskim wręczyli p. dyrektor Alicji Sawickiej, p. Irenie Klimaszewskiej, p. Jolancie Bielewicz i p. Małgorzacie Korczak listy gratulacyjne za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej. Serdecznie gratulujemy.

Zdjęcia dzięki uprzejmości http://portal.barczewo.pl/