13 maja Święto Szkoły

Jak co roku w maju w naszej szkole obchodzimy wspaniały jubileusz.  Jubileusz , gdy szkoła otrzymała dumne imię Ziemi Warmińskiej. Było to równo 14 lat temu i dokładnie 13 maja 2006 r. kiedy w drzewce sztandaru wbito gwoździe  i tabliczki  upamiętniające nazwiska zaangażowanych osób ( gości i sponsorów).  Wówczas wręczono pani Krystynie Szter Dyrektor Gimnazjum  AKT  NADANIA NASZEJ   SZKOLE  IMIENIA ZIEMI  WARMIŃSKIEJ  I  SZTANDARU.  P. Dyrektor zwróciła się do całej społeczności tymi słowami:   „Moi gimnazjaliści, wierzę, że Ziemia Warmińska jest dla Was krainą magiczną, bogatą w ciemne lasy i jasne jeziora. Wierzę, że czujecie się spadkobiercami przebogatej historii Warmii i macie świadomość, że jesteście jej cząstką. Cieszymy się, że jesteśmy w Zjednoczonej Europie, że granice są dla nas otwarte ale pamiętajmy, że jesteśmy Polakami a naszą małą ojczyzną jest ZIEMIA WARMIŃSKA”. A nawiązując do imienia szkoły, pięknie powiedział o tej ziemi Papież Jan Paweł II: „(…) Niech Bóg zachowa ten wielki skarbiec pięknej przyrody warmińskiej,  pojezierza, lasów. Niech Bóg zachowa ten wielki skarbiec. Nie dajcie go nigdy  w żaden sposób zniszczyć, czy nawet uszkodzić, bo to jest wielkie dobrodziejstwo”.   Skład pierwszego pocztu sztandarowego tworzyli: Łukasz Mila, Monika Mierzejek, Monika Michalska. W latach 2006 – 2020 funkcje kierownicze  pełniły następujące  osoby: p. Krystyna Szter,  p. Małgorzata Jasiukiewicz, p. Alicja Sawicka, p. Zbigniew Podlaski.   Dzień 13 maja od tamtej pory jest uznany jako Święto Szkoły. W ciągu 14 lat wiele się zmieniło na lepsze, na nowsze, na inne.  Zmieniło się miejsce, zmienili się ludzie. Nastąpił rozwój organizacyjny i infrastruktury. Odwiedziło to miejsce wielu wspaniałych gości i wielu jeszcze przestąpi progi  już nie Gimnazjum nr 1 i. Ziemi Warmińskiej, a Szkoły Podstawowej im, Ziemi Warmińskiej w Zespole Szkół w Barczewie. Jest nam bardzo miło powspominać  czasy powstawania naszej placówki, a szczególnie ten wyjątkowy dzień- 13 maja 2006r.

Oprac. Alicja Czarnecka-Zyskowska, wykorzyst. zdj. Aleksandra Jasiukiewicza