Rekrutacja 2019/2020 – oddział przedszkolny

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

odbywa się w dniach 18 luty 2019r. – 8 marca 2019r.

  • Wnioski rekrutacyjne będzie można pobierać od 11 lutego 2019r. w sekretariacie Zespołu Szkół w Barczewie (oraz ze strony sp3.barczewo.pl
  • Wnioski rekrutacyjne należy składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
  • Rekrutacja odbywa się na podstawie Uchwały Nr VI/34/15 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzących przez Gminę Barczewo, Zarządzenia Nr 0050.5.2019 Burmistrza Barczewa z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo na rok szkolny 2019/2020.
  • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w gminie Barczewo z roczników 2016, 2015, 2014, 2013.

 

KOMUNIKAT DYREKTORA

ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W BARCZEWIE

z dnia 11 lutego 2019 r.

W sprawie:  liczby wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020

 

Dyrektor Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Barczewie informuje, że nabór do przedszkola
w roku szkolnym 2019/2020 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu (art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

 

Liczba wolnych miejsc wynosi 19 .

 

Na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 31 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 (art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej: