Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie

na rok szkolny 2021/2022

UWAGA! Lista dzieci zakwalifikowanych nie jest równoznaczna z listą dzieci przyjętych! Listy dzieci przyjętych zostaną ogłoszone 29.03.2021 r.!

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 4/2021 Dyrektora Zespołu Szkół
 w Barczewie z dnia 2 marca 2021 r. po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym
 z dnia 17.03.2021 r.

zakwalifikowała niżej wymienionych kandydatów:

 1. Bartołd Pola
 2. Berner Piotr
 3. Bogudał Wojciech
 4. Borysiewicz Maciej
 5. Bzdęga Miłosz
 6. Czaja Szczepan
 7. Czajka Łukasz
 8. Dobolski Dawid
 9. Durka Karol
 10. Dzikowska Hanna
 11. Gładych Wiktoria
 12. Golan Liliana
 13. Gołos Hanna
 14. Holz Krzysztof
 15. Jakubiak Antonina
 16. Kopeć Miłosz
 17. Krzeszowiec Julia
 18. Kuchta Kacper
 19. Kuźmiak Jan
 20. Łapiński Przemysław
 21. Łuka Wojciech
 22. Malik Aleksander
 23. Mielnik Antonina
 24. Mosek Tomasz
 25. Mróz Wiktoria
 26. Musielak Nikodem
 27. Niechwiedowicz Oliwier
 28. Okoczuk Adam
 29. Ostrowski Michał
 30. Panuś Gabriela
 31. Rogozińska Zuzanna
 32. Silski Kacper
 33. Skubaja Antonina
 34. Słaba Lidia
 35. Stobierski Filip
 36. Symerewicz Maja
 37. Symonowicz Antoni
 38. Szczęśniak Adela
 39. Szumski Jakub
 40. Tarnowski Filip
 41. Tołkacz Aleksander
 42. Tomaszewski Igor
 43. Ustach Tomasz
 44. Wasilewska Zuzanna
 45. Witkowski Filip
 46. Zalewska Wiktoria
 47. Zdanowicz Jakub
 48. Żbikowski Igor

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie

na rok szkolny 2021/2022

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 4/2021 Dyrektora Zespołu Szkół
 w Barczewie z dnia 2 marca 2021 r. po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym
 z dnia 17.03.2021 r.

nie zakwalifikowała niżej wymienionego kandydata:

 1. Czwarnóg Dominik
Zaszufladkowano do kategorii Dla Rodziców, Dla Uczniów, Rekrutacja | Możliwość komentowania Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I została wyłączona

Informacja

Barczewo, dnia 15.03.2021 r.

Informujemy, że na drzwiach wejściowych do budynku szkoły została wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji do Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Barczewie. W dniach 17.03.2021 r. i 18.03.2021 r. prosimy o mailowe (zsb@barczewo.pl) potwierdzenie woli przyjęcia dziecka.

UWAGA! Lista dzieci zakwalifikowanych nie jest równoznaczna z listą dzieci przyjętych! Listy dzieci przyjętych zostaną ogłoszone 22.03.2021 r.!

Dyrektor Zespołu Szkół w Barczewie

Zbigniew Podlaski

Zaszufladkowano do kategorii Dla Rodziców, Rekrutacja | Możliwość komentowania Informacja została wyłączona

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

od 27 lutego 2021r w woj. wamińsko-mazurskim zostały zaostrzone zasady bezpieczeństwa w celu ograniczenia możliwości zakażenia się wirusem SARS-Covid-2 poprzez między innymi naukę zdalną dla uczniów klas 1-3. Obostrzenia będą obowiązywały do 14 marca 2021r.

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Szkół w Barczewie

Zbigniew Podlaski

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia z życia szkoły | Możliwość komentowania Ogłoszenie została wyłączona

Ogłoszenie o naborze dzieci do klas I w roku szkolnym 2021/2022

                              

Oddziały przedszkolne w  Szkole  Podstawowej nr 3

im. Ziemi Warmińskiej w Zespole Szkół w  BARCZEWIE

ul. Północna  14 , 11-010 Barczewo,
Tel: 89 514 77 13, 662 837 466  e-mail:gimbar1@wp.pl


Ogłoszenie o naborze dzieci do klas I w roku szkolnym 2021/2022

Zespół Szkół w Barczewie zaprasza rodziców do zapisywania dzieci

do klas pierwszych
w Szkole Podstawowej nr 3 w Barczewie.


Zapisy przyjmowane są od dnia 18 lutego 2021r. do 9 marca 2021r.
w sekretariacie szkoły  czynnym: poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 15.30

Wnioski rekrutacyjne można pobrać od dnia 10 lutego 2021r. w sekretariacie szkoły oraz ze strony internetowej www.sp3.barczewo.pl.

Rekrutacja odbywa się na podstawie Zarządzenie Nr 0050.22.2021 Burmistrza  Barczewa z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo
i Zarządzenia Nr 0050.29.2021 Burmistrza  Barczewa z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Barczewo i Statutu Zespołu Szkół w Barczewie.

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do klasy I

 1. Wypełniony wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów

Dyrektor Zespołu Szkół w Barczewie

Zbigniew Podlaski

Zaszufladkowano do kategorii Dla Rodziców, Rekrutacja, Wydarzenia z życia szkoły | Możliwość komentowania Ogłoszenie o naborze dzieci do klas I w roku szkolnym 2021/2022 została wyłączona

Rekrutacja do przedszkola

                              

Oddziały przedszkolne w  Szkole  Podstawowej nr 3

im. Ziemi Warmińskiej w Zespole Szkół w  BARCZEWIE

ul. Północna  14 , 11-010 Barczewo,
Tel: 89 514 77 13, 662 837 466  e-mail:gimbar1@wp.pl


Ogłoszenie o naborze dzieci do oddziałów przedszkolnych

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

odbywa się w dniach 08 luty 2021r. – 05 marca 2021r.

 • Wnioski rekrutacyjne będzie można pobierać od 03.02.2021r. w sekretariacie Zespołu Szkół w Barczewie oraz ze strony  www.sp3.barczewo.pl
 • Wnioski rekrutacyjne należy składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły od dnia 08.02.2021r. do dnia 05.03.2021r.
 • Rekrutacja odbywa się na podstawie Uchwały Nr XXVIII(260) Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 grudnia 2020r.   
  w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzących przez Gminę Barczewo,  Zarządzenia Nr 0050.21.2021 Burmistrza  Barczewa z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
  i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych
  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo na rok szkolny 2021/2022 oraz Statutu Zespołu Szkół
  w Barczewie.
 • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w gminie Barczewo z roczników 2018, 2017, 2016, 2015.

Dyrektor Zespołu Szkół w Barczewie

Zbigniew Podlaski

Zaszufladkowano do kategorii Dla Rodziców, Przedszkole, Rekrutacja, Wydarzenia z życia szkoły | Możliwość komentowania Rekrutacja do przedszkola została wyłączona

Aukcja

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia z życia szkoły | Możliwość komentowania Aukcja została wyłączona

Prace konkursowe – „PLAKAT z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada”

W listopadzie 2020 odbył się konkurs plastyczny na „Plakat z okazji Narodowego Święta Niepodległości”. W konkursie udział wzięli uczniowie klas V – VII SP 3 w Barczewie. Przesłano ponad 50 prac. Komisja konkursowa ( Z. Podlaski, A. Czarnecka-Zyskowska, R.Marciniak) wyróżniła 5 prac.

I miejsce J. Magda VI
II miejsce N. Taradejna V
III miejsce O. Białecka VII
Wyróżnienie K. Durka VI
Wyróżnienie O. Taradejna V

Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy!

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia z życia szkoły | Możliwość komentowania Prace konkursowe – „PLAKAT z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada” została wyłączona

Zapraszamy do wspólnego śpiewania

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia z życia szkoły | Możliwość komentowania została wyłączona

Zapraszamy do udziału w konkursach związanych z Narodowym Świętem Niepodległości – 11 Listopada 2020.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia z życia szkoły | Możliwość komentowania została wyłączona

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Barczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej placówki

Data publikacji strony internetowej: 13.03.2017

Data ostatniej dużej aktualizacji: 28.09.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak skrótów klawiaturowych do przycisków kontrastu i rozmiaru tekstu oraz menu strony.

Na stronie możliwa jest zmiana kontrastu tekstu i rozmiaru tekstu przy pomocy przycisków znajdujących się po lewej stronie ekranu.

Zastosowane w serwisie rozwiązania usprawniające poruszanie się po nim:

 • na stronie możliwa jest zmiana kontrastu tekstu i rozmiaru tekstu przy pomocy przycisków znajdujących się po lewej stronie ekranu,
 • użytkownik może poruszać się po serwisie za pomocą klawisza „Tab” ,
 • elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) mają wyraźne obramowanie (fokus) ,
 • ograniczono publikację plików PDF — treści publikowane są bezpośrednio w serwisie lub jednocześnie w formie PDF i tekstowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 28.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkół w Barczewie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Sarwiński, adres poczty elektronicznej zsb@barczewo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 514 77 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół w Barczewie, ul. Północna 14, 11-010 Barczewo

Do budynku usytuowanego przy ul. Północnej prowadzi wejście główne wyposażone w  podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła korzysta również z innych wejść do obiektu, i tak:

– wejście na halę sportową od strony Oś. Słonecznego –  wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,

– wejście do Oddziału Przedszkolnego od strony ul. Warmińskiej – posiadające podjazd,

– wejście od parkingu (kadra i Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia)- posiadające podjazd,

– wejście do kuchni od strony ul. Warmińskiej – ze stopniem,

– wyjście z Oddziału Przedszkolnego na Plac zabaw z toalet – wyposażone w podjazd

– oraz wejścia/wyjścia awaryjne w ilości: sztuk 4 ze stopniami plus 3 z podjazdami plus 5 bez barier architektonicznych.

Chodniki na terenie szkoły są pozbawione barier architektonicznych (posiadają obniżone krawężniki).

Na terenie obiektu szkoły znajduje się oznakowane jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej – szczyt budynku przy wejściu na kuchnię- od strony ul. Warmińskiej.

 W holu szkoły po prawej stronie znajduje się portiernia, a w odległości około 10 – 12 m od wejścia pomieszczenia administracji.

Na terenie szkoły znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych, a na hali sportowej jedno stanowisko prysznicowe.

W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub wykonanych drukiem powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Szkoła nie posiada możliwości tłumaczenia na język migowy.

Do budynku i pomieszczeń administracyjnych można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem – jednak na smyczy i w kagańcu – tylko  w czasie zajęć lekcyjnych ( gdy na korytarzach nie ma dzieci) – za zgodą Dyrektora szkoły.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia z życia szkoły | Możliwość komentowania Deklaracja dostępności została wyłączona