„Marzycielska Poczta”

Uczniowie klas piątych na lekcjach religii z p. A. Żbikowską uczestniczyli w projekcie „Marzycielska Poczta”. Finałem akcji było wysłanie listów do chorych dzieci. Piątoklasiści nie mogą doczekać się, kiedy listy dotrą do adresatów. Mamy nadzieję, że nasze prace przyniosą choć trochę radości trudnych chwilach.

Uczniowie zaangażowani w pracę na zajęciach w świetlicy ,,Pod kredką”

Uczniowie wyróżnieni za wysoką kulturę osobistą, wzorowe zachowanie oraz zaangażowanie podczas zajęć w świetlicy ,,Pod kredką” w roku szkolnym 2018/2019

Helenka Bogudał (kl. IIa)
Tosia Kempisty (kl. IIa)
Agnieszka Sajnach (kl. IIa)
Sebastian Kozłowski (kl. IIa)
Janek Gołębiewski (kl. IIa)
Maciej Konecki (kl. IIa)
Mateusz Sałacki (kl. IIa)
Dziękujemy
Nauczyciele świetlicy ,,Pod kredką” – p. Irena Klimaszewska, p. Ewa Juszczyk

Rodzice zaangażowani w bezinteresowną pracę na rzecz świetlicy szkolnej ,Pod kredką”.

Rodzice wyróżnieni za bezinteresowną pracę na rzecz świetlicy szkolnej ,Pod kredką” w roku szkolnym 2018/2019
p. Agnieszka Kozłowska
p. Honorata Pilwińska
p. Maria Korybut – Marciniak
p. Małgorzata Bogudał
p. Agnieszka Mućka
p. Renata Dziubczyk
p. Barbara Kalbarczyk
p. Monika Szczęśniak
p. Katarzyna Gałązka
p. Joanna Klimas
p. Marta Masło
p. Ewelina Porszewska
Dziękujemy.
Wyróżnieni rodzice otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe serduszka, wykonane przez p. Irenę Klimaszewską
Nauczyciele świetlicy ,,Pod kredką” – p. Irena Klimaszewska oraz p. Ewa Juszczyk

Turniej szachowy z okazji Dnia Dziecka

Jedyny w gminie Szkolny Klub Sportowy sekcja Szachy pod patronatem Ministerstwa Sportu z dumą informuje, że nasi uczniowie pod opieką instruktora Piotra Futerskiego zdobyli 5 medali w zakończonym turnieju szachowym z okazji Dnia Dziecka. W kategorii przedszkolaków najmłodsza uczestniczka zawodów Julia Futerska zajęła III miejsce. W kategorii szkół podstawowych klas I – III mistrzem ponownie został Jan Gołębiewski, a wicemistrzem Miłosz Szymonajć z klasy IIA. W kategorii klas IV – VI mistrzem został Wojciech Elak z klasy VB. W kategorii klas starszych ponownie II miejsce zajęła Alicja Plachimowicz z klasy VIIIA. Nagrody za udział w turnieju otrzymali: Lena Trzcińska, Nicola Sidorczuk, Aleksander Choromański, Igor Dzikowski, Radosław Sarabura i Jakub Zybert uczniowie z klasy 1B, Filip Plachimowicz z klasy IVB, a także Aleksander Grodzki z IIIC oddziały gminazjalne. Dziękujemy Pani Irenie Cis i Panu Krzysztofowi Cis za zaproszenie na turniej.

btr
btr