Obiady

Szanowni Państwo w odpowiedzi na Państwa apel dotyczący zmiany godziny obiadów dla klas I-III, Pani Dyrektor przychyliła się do Państwa prośby i ustaliła obiady na godz. 11.45.  Klasy IV-VII obiady będą jadły w godz. 11.05-11.25.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

Rok szkolny 2017/18  został oficjalnie rozpoczęty, dołączyli do nas najmłodsi uczniowie z klas I-III i nieco starsi z klas IV-VII. Pani dyrektor Alicja Sawicka ciepło powitała zebranych gości p. Lecha Jana Nitkowskiego – Burmistrza Barczewa, p. Dariusza Jasińskiego – zastępcę Burmistrza Barczewa, p. Krystynę Szter – radną powiatu olsztyńskiego, p. Marka Szter – radnego sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego,  p. Hannę Chyżyńską – dyrektor MZOiZ w Barczewie oraz żaków „Trójki”,gimnazjalistów i licealistów,  którym życzyła pozytywnych doświadczeń w odkrywaniu świata, samych piątek i szóstek oraz rozwijania własnych talentów.

Życzymy wszystkim naszym UCZNIOM, by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą, odkrywaniem nauki i jej praw, ale też odnajdywaniem siebie, rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań. Niech szkoła będzie dla Was także miejscem radości, wielu przyjaźni i ciągłego rozwoju.

 

Informacja odnośnie rekrutacji

W związku z ciągłym przyjmowaniem wniosków o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 3 w Barczewie lista przyjętych uczniów dostępna w sekretariacie szkolnym.

Jednocześnie, informuję, że na obecną chwilę Organ Prowadzący (Gmina) nie wyraża zgody na otwarcie klasy III. Zapisy to tej klasy wciąż trwają. Jeśli zadeklaruję się jeszcze czworo uczniów klasa zostanie otwarta.

Zachęcamy Rodziców wszystkich klas do zapisywania uczniów do nowo powstałej Szkoły Podstawowej nr 3 w Barczewie

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Szkół w Barczewie

Alicja Hanna Sawicka

Wniosek o przyjęcie do szkoły