Informacja do rodziców i opiekunów

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

 Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

 Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez dziennik elektroniczny „Librus” i inne strony wskazane przez nauczycieli za pomocą których uczeń będzie otrzymywał wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz brał udział w proponowanych formach edukacyjnych.

Logowanie się w dzienniku elektronicznym jest potwierdzeniem obecności na zajęciach.  Wszelkie prace wykonywane przez ucznia i odsyłane drogą elektroniczną  do nauczyciela mogą podlegać ocenianiu.

Informuję, że pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów i Państwa w godzinach 10.00 – 14.30 w każdy dzień tygodnia. Przy telefonie dyżuruje pedagog Ewa Radzanowska. Wiadomość można również wysłać w dzienniku elektronicznym „Librus”

     W szkole zorganizowano zdalną pomoc informatyka. W przypadku trudności z obsługą komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcamy rodziców i uczniów do indywidualnych konsultacji poprzez dziennik elektroniczny „Librus” z panem Tomaszem Sarwińskim.

Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury. Prosimy         o ewentualny telefoniczny z pracownikami sekretariatu w godz. 8:00-12:00 (tel. 895147713)

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym – szkolne boiska, hala sportowa,  siłownia).

W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej:       zsb@barczewo.pl .

Kontakt z dyrektorem szkoły, wicedyrektorem przez dziennik elektroniczny lub pocztę zsb@barczewo.pl

Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie został przekazany poprzez e-dziennik Librus Synergia lub inne wskazane przez nich komunikatory.

     Zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich dzieci.                                   

Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Ten wpis został opublikowany w kategorii Dla Rodziców. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.