Ogłoszenie o naborze dzieci do klas I w roku szkolnym 2021/2022

                              

Oddziały przedszkolne w  Szkole  Podstawowej nr 3

im. Ziemi Warmińskiej w Zespole Szkół w  BARCZEWIE

ul. Północna  14 , 11-010 Barczewo,
Tel: 89 514 77 13, 662 837 466  e-mail:gimbar1@wp.pl


Ogłoszenie o naborze dzieci do klas I w roku szkolnym 2021/2022

Zespół Szkół w Barczewie zaprasza rodziców do zapisywania dzieci

do klas pierwszych
w Szkole Podstawowej nr 3 w Barczewie.


Zapisy przyjmowane są od dnia 18 lutego 2021r. do 9 marca 2021r.
w sekretariacie szkoły  czynnym: poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 15.30

Wnioski rekrutacyjne można pobrać od dnia 10 lutego 2021r. w sekretariacie szkoły oraz ze strony internetowej www.sp3.barczewo.pl.

Rekrutacja odbywa się na podstawie Zarządzenie Nr 0050.22.2021 Burmistrza  Barczewa z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo
i Zarządzenia Nr 0050.29.2021 Burmistrza  Barczewa z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Barczewo i Statutu Zespołu Szkół w Barczewie.

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do klasy I

  1. Wypełniony wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów

Dyrektor Zespołu Szkół w Barczewie

Zbigniew Podlaski

Ten wpis został opublikowany w kategorii Dla Rodziców, Rekrutacja, Wydarzenia z życia szkoły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.