Zajęcia z edukacji globalnej pod kierunkiem p. Danuty Dolińskiej

20 listopada 2017 r. rozpoczęliśmy Tydzień Edukacji Globalnej w naszej szkole , w tym roku odbywa się pod hasłem „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas!”. Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania poświęcona budowaniu świadomości istnienia zjawisk i współzależności o charakterze globalnym. Szczególny nacisk kładzie m.in. na tłumaczenie przyczyn i skutków opisywanych zjawisk, przedstawianie perspektywy Globalnego Południa, kształtowanie krytycznego myślenia oraz ukazywanie relacji między jednostką i procesami globalnymi. Edukacja globalna sprzyjać ma kształtowaniu postaw odpowiedzialnych, opartych na szacunku, uczciwości, empatii, zakładających osobiste zaangażowanie i gotowość do ustawicznego uczenia się. W zakres tematyczny edukacji globalnej – poza sprawami dotyczącymi rozwoju – wchodzą także prawa człowieka oraz tematy związane z ze światowym pokojem i bezpieczeństwem. Dzisiaj mieliśmy możliwość wzięcia udziału w lekcjach otwartych poświęconych tematyce edukacji globalnej prowadzonych przez p. Danutę Dolińską. 🌍🌐🌎

Ten wpis został opublikowany w kategorii Edukacja globalna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.