Urząd Miejski

Wyniki otwartego konkursu ofert na re ...

29 Luty 2024 r. /  
Konkursy
Zapraszam do zapoznania się z Zarządzeniem Burmistrza Barczewa z dnia 28.02.2024r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024r. wraz z załącznikiem. >>> Załącznik do Zarządzenia Burmistrza z dnia 28.02.2024r >>> Zarządzenie Burmistrza Barczewa z dnia 28.02.2024r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
REDAKTOR: adminMK

27 lutego 2024 r. - Światowy Dzień ...

27 Luty 2024 r. /  
Mieszkańcy
W obchodzonym dziś Światowym Dniu Organizacji Pozarządowych, dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy Barczewo, ich działaczom, pracownikom i wolontariuszom za profesjonalizm, zaangażowanie, zrozumienie i poświęcony czas. Dziękujemy za dotychczasową współpracę z samorządem gminnym, za Waszą bezinteresowną pracę na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Barczewo w różnych obszarach działalności społecznej. Swoistym drogowskazem oraz inspiracją dla ludzi do aktywnego angażowania się w działania organizacji pozarządowych niech będą dla nas wszystkich słowa Henry’ego Forda: „Praca zespołowa – Zebranie się razem to początek. Trzymanie się razem to postęp. Wspólna praca to sukces”. Z najlepszymi życzeniami Burmistrz Barczewa Andrzej Maciejewski oraz Przewodnicząca Rady […]
REDAKTOR: adminMK

IV nabór na urzędnicze stanowisko p ...

23 Luty 2024 r. /  
praca
Informacja o IV naborze na urzędnicze stanowisko pracy Zastępca Skarbnika w Urzędzie Miejskim w Barczewie. Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 4 marca 2024 r. do godz. 16.00. Pełna treść ogłoszenia pod linkiem: https://barczewo.bip.net.pl/?a=12309
REDAKTOR: adminMK

III nabór na urzędnicze stanowisko ...

12 Luty 2024 r. /  
oferta
III nabór na urzędnicze stanowisko pracy Zastępca Skarbnika w Urzędzie Miejskim w Barczewie. Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 22 lutego 2024 r. do godz. 15.00. Pełna treść ogłoszenia pod linkiem: https://barczewo.bip.net.pl/?a=12298
REDAKTOR: adminMK

Zarządzenie Burmistrza Barczewa w sp ...

23 Styczeń 2024 r. /  
Komunikat
Burmistrz Barczewa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie gminy Barczewo do składania ofert na realizację zadań publicznych w 2024r. Termin składania ofert upływa w dniu 14.02.2024r. o godz. 15:00 Zarządzenie Burmistrza Barczewa z dnia 23.01.2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barczewo w 2024r Zał.nr 4 do ogłoszenia – oświadczenie Zał.nr 3 do ogłoszenia – karta oceny merytorycznej wersja 2 Zał.nr 2 do ogłoszenia – karta oceny merytorycznej Zał.nr 1 do ogłoszenia – karta oceny formalnej
REDAKTOR: adminMK

Konsultacje społeczne projektu uchwa ...

22 Styczeń 2024 r. /  
Komunikat
Urząd Miejski w Barczewie rozpoczyna konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Barczewo. Powoływany do życia Komitet Rewitalizacji pełnić będzie m.in. funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Barczewa, a także stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Gminy. Potrzeba jego utworzenia wynika wprost z ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Uwagi do projektu można składać w okresie 22.01.2024 – 25.02.2024 r. w formie: a) papierowej, poprzez dostarczenie lub przesłanie pocztą wypełnionego formularza konsultacyjnego do Urzędu Miejskiego w Barczewie. b) elektronicznej poprzez: ·           przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego na adres: fundusze@barczewo.pl ·           wypełnienie […]
REDAKTOR: adminMK

II nabór na urzędnicze stanowisko p ...

22 Styczeń 2024 r. /  
Komunikat
II nabór na urzędnicze stanowisko pracy Zastępca Skarbnika w Urzędzie Miejskim w Barczewie. Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 31 stycznia 2024 r. do godz. 15.00. Pełna treść ogłoszenia pod linkiem: https://barczewo.bip.net.pl/?a=12227
REDAKTOR: adminMK

Zgłaszanie projektów dla Gminnego P ...

11 Styczeń 2024 r. /  
Komunikat
Zgłaszanie projektów dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Barczewo na lata 2023-2030. Jeśli mają Państwo ciekawy pomysł, chcą zmienić lub uatrakcyjnić przestrzeń w której mieszkacie, ale brak wystarczających środków finansowych uniemożliwia ich realizację, zapraszamy do zgłoszenia propozycji projektu rewitalizacyjnego do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Barczewo na lata 2023-2030. Dzięki temu będą mieć Państwo szansę ubiegania się o dofinansowanie swojego pomysłu ze środków unijnych lub zdobycia dodatkowych punktów podczas oceny wniosków dokonywanej przez instytucje ogłaszającą konkurs. Nabór prowadzony jest w terminie od 09.01.2024 r. do 30.01.2024 r. Na podstawie prowadzonych analiz i konsultacji społecznych (ankiet, spotkań), wyznaczony został obszar rewitalizacji, na którym […]
REDAKTOR: adminMK